K L I N I K A - AKS  
 

Telefoni : 235 345 - Pallati pranë Poligonit - L.Kushtrim - Berat

 
     
 
   
       
   
       
  QENDER IMAZHERIE MJEKESORE Panoramik Dentar - Mamografi - Ekografi - Doppler - Radiografi

 

QENDER DIAGNOSTIKIMI Konsulta mjekësore - Shërbime në shëpi - Laborator